Från lekskolan

Från lekskolan fram till sista läsåret på grundskolan mobbades jag mer eller mindre.Trots detta, eller just därför, har jag utvecklats till en levnadsglad, energirik (kanske för energisk), handlingskraftig person som inte är rädd för att ge mig ut på ”djupt vatten”. Fast jag inte kan dyka.Men jag har nästan lärt mig att gå på vattnet.För kan jag inte lösa problem på traditionellt sätt, så har jag lärt mig hitta andra metoder. Att tänka utanför ramarna. Nu har jag kommit till en punkt i mitt liv då jag vill dela med mig av mina erfarenheter.

24 augusti kl 18.30 på Scandic Hotel Europa i Göteborg och

19 oktober i Gävle, tid och plats meddelas senare

Klimakteriet är en period i livet som många både fasar för och lider sig igenom. Jag förberedde mig och berättar här i en intervju som sändes i P4 Halland den 15 juni 2016.

Sveriges Radio

I min föreläsning ”Livsglädje – en fråga om attityd” berättar jag för dig om händelser från olika arbetsplatser där jag konkret kan belysa att rätt attityd resulterar i ett helt annat resultat än om jag haft fel attityd. Resultat både ekonomiskt, i kundnytta och samarbetsmöjligheter. Det jag har upplevt är jag övertygad om har varit avgörande för min utveckling både som ledare och medmänniska.

En stark, orädd person som enligt många ger energi och kraft. Både till vänner, kunder och medmänniskor som vill förändra sitt liv till ett liv med mer livsglädje. Och färgsätta det. Från en grå vardag till en färgstark V A R  D A G