Sveriges Radio

I min föreläsning ”Livsglädje – en fråga om attityd” berättar jag för dig om händelser från olika arbetsplatser där jag konkret kan belysa att rätt attityd resulterar i ett helt annat resultat än om jag haft fel attityd. Resultat både ekonomiskt, i kundnytta och samarbetsmöjligheter. Det jag har upplevt är jag övertygad om har varit avgörande för min utveckling både som ledare och medmänniska.

En stark, orädd person som enligt många ger energi och kraft. Både till vänner, kunder och medmänniskor som vill förändra sitt liv till ett liv med mer livsglädje. Och färgsätta det. Från en grå vardag till en färgstark V A R  D A G