• Från lekskolan

    Från lekskolan fram till sista läsåret på grundskolan mobbades jag mer eller mindre.Trots detta, eller just därför, har jag utvecklats […]

  • Sveriges Radio

    I min föreläsning ”Livsglädje – en fråga om attityd” berättar jag för dig om händelser från olika arbetsplatser där jag […]